Tere! Mina olen Joel.

Haridusvaldkonna koolitaja, superviisor ja coach

Unistan koolist, mis väärtustab iga last.

Haridusteenuste disain

21. sajandi haridus vajab, et lisaks õpetajate häälele oleks rohkem kuuldav ka õpilaste ja laspevanemate hääl. 

Telli oma asutusele haridusteenuste disaini koolitus või töötuba ja anname koos oma panuse, et Eesti haridussüsteem saaks veelgi paremaks ning lapsesõbralikumaks.

Supervisioon ja coaching haridustöötajatele

Hea õpetaja ei õpeta ainet, vaid lapsi. Ta õpetab elu ja hoiakuid, suhtlemist ja konfliktide lahendamist. Et sellega toime tulla, on vaja, et ka õpetajal oleks kelleltki õppida. Hästi läbiviidud supervisioon võimaldab õpetajatel üksteiselt õppida, avastada uusi vaatenurki ja leida loovaid lahendusi.

Julged ja järeleandmatud jõuavad sihile

Leiame üles Sinu tegeliku potentsiaali

Ühiskond meie ümber on pidevas muutumises, nii ei jää nendest muutustest puutumata ka haridusasutused. Muutuvad laste väärtused, harjumused, hoiakud, oskused ja ootused. Muutuvad ka lapsevanemate ootused koolile. See on väljakutse, mis võib tunduda hirmutav, kuid see võib olla ka põnev ja sõbralik teekond.

Sellist teekonda parimaks kooliks saamisel tahan ka Sulle, hea haridusjuht või pedagoog, pakkuda! Leiame ühiselt üles selle pärli, mis Sinu “karbis” peidus on ja avastamist ootab. Suurepärane haridus on alati olnud erakordsete leiutiste ja saavutuste eelduseks. Avastame koos, kuidas saada suurepäraseks – nii professionaali kui inimesena.

Koostöös teenusedisaineriga aitan Sul mõista erinevate huvigruppide vajadusi, soove ja ootusi haridusteenuselt

Aitan Sul tänased väljakutsed ja võimalused selgelt sõnastada

Innovatsioonimängude abil aitan Sul uute loovate lahendusteni

Julgustan Sind endas asuvaid lõputuid ressursse avastama

Aitan Sul taasleida motivatsiooni ja vaimustust oma tööst

Supervisiooni ja coachingu abil aitan Sinu töötajatel leida loovaid lahendusi, kuidas pingeliste olukordade ja nõudlike väljakutsetega paremini toime tulla ning professionaalina areneda.

Endast

 Olen lõpetanud Tartu Ülikooli teoloogia eriala ning magistrikraadi omandanud Usuteaduste Instituudis religioonipedagoogika erialal. Magistritöös uurisin õpetaja isiklikku arengut ja refleksiooni. Lisaks olen läbinud aastase sotsiaalpedagoogika kursuse Rakvere Kolledźis ning kaplanikoolituse Sisekaitse Akadeemias. 2017-2020 osalesin Alustavate koolijuhtide programmis, kus läbisime palju põnevaid teemasid nagu haridusinnovatsioon, kaasav haridus jne. Programmi raames sain võimaluse külastada edukaid koole nii Eestis kui Inglismaal. 2020. aastal alustasin coach-superviisori õpinguid koolis International Supervision and Coaching Institute (isci.ee).

Olen töötanud nii sotsiaalpedagoogi kui religiooni- ja ühiskonnaõpetuse ning ajalooõpetajana gümnaasiumis ja põhikoolis. 2017-2020 olin Käina Kooli direktor. Kuna kodus on ka kooliealised lapsed, siis oman lisaks ka lapsevanema vaadet haridusele.

Haridusinnovatsioon ja parimate praktikate leidmine ning ellu rakendamine inspireerivad ja innustavad mind. Tahan anda oma panuse, et Eesti haridussüsteem saaks veelgi paremaks ja õppijasõbralikumaks.

Kui soovid koolitust, mis inspireerib ja innustab, siis võta minuga ühendust!

Pin It on Pinterest

Share This