Teenusedisaini ja koosloome projektid

teenuste arendamine

Koosloome ja teenusedisain on kontseptsioonid, mida rakendatakse edukalt nii ärimaailmas teenuste kliendisõbralikumaks ning efektiivsemaks muutmisel, kui ka avalike teenuste planeerimisel ja pakkumisel, et paremini vastata ühiskonna ootustele sotsiaalsete probleemide ennetamisel, leevendamisel ja lahendamisel.

Mis vahe on teenusedisaini ja koosloome projektil?

Mõlemal juhul on protsessi aktiivselt kaasatud organisatsiooni juhtkond ja töötajad ning kaasatakse ka huvigruppide esindajaid. Kuid koosloome puhul disainer vaid toetab ja juhendab meeskonda disainiprotsessis ja visualiseerimisel ning tulemus sõltub suuresti meeskonna valmis-olekust mõtelda teenusest terviklikult, innovatiivselt ja kasutajasõbralikult.

Teenusedisaini projekti puhul on disaineri vastutus suurem – ta küll kaasab meeskonda ja selgitab protsesse, kuid visualiseerimine, protsesside läbimõtlemine ja analüüsimine ning uue teenuse kontseptsiooni loomine sõltub rohkem disaineri panusest. Loodud kontseptsiooni ja teenuseplaani vastu võtmine ning rakendamine oleneb muidugi juba konkreetsest organisatsioonist ja nende valmidusest seda rakendada.

teenuste arendamine

Foto: freepik.com

Mis kasu saab organisatsioon teenusedisainist?

Teenusedisaini 5 põhimõtet on kasutajakesksus, koosloome, süsteemne ja tegevusi/protsesse järjestav, tõenduspõhine ning terviklik.

Teenusedisaini ja koosloome tulemusena muutuvad teenused tunduvalt kasutajasõbralikumaks, lihtsamaks ja mugavamaks ning teenuse osutamisega seotud protsessid selgemaks ja ühiselt mõistetavaks. Teenusedisain aitab ka määrata ning hallata teenuste osutamisega seotud riske, kujundada ettevõtte töökeskkonda ning ettevõtet kogukonnas nähtavamaks muuta. Teenusedisain aitab ettevõtetel end turul paremini positsioneerida ning teha oma klientidele konkurentidest parem väärtuspakkumine, kasvatades seeläbi nii kliendibaasi kui ka käivet.

Kuidas me töötame?

Teenusedisaini metoodika on enamasti 4-etapiline (ettevalmistus, mõistmine, loomine, arendus) ning sisaldab endas mitmeid erinevaid tegevusi nagu näiteks disainiauditi koostamine (hetkeolukorra kaardistus ja disainerile olulised detailid ja sisu ettevõtte olemusest ja finantsnäitajatest); lähteülesande sõnastamine, kliendi teekonna kaardistamine; konkurentide ja kliendiuuringud, kliendikogemuse kogumine ja organisatsioonile vahendamine, persoonade loomine, huvigruppide kaardistamine ja empaatiakaardi, teenuse kontseptsiooni ning keskkonna loomine, prototüüpimine ja testimine.

Teenusedisaini ja koosloome protsesside tulemusele hinnangute andmiseks kasutatakse erinevaid mõõdikuid, milleks on kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud, intervjuud sihtgruppide esindajatega ja kvaliteedijuhtimise tööriistad.

Mis projekt maksab?

Teenusedisaini ja koosloome projektide hind on valdavalt kokkuleppeline, kuna sõltub organisatsiooni suurusest, vajadustest, probleemi olemusest ning disaineri ajakulust. Seetõttu koostame igale organisatsioonile just tema vajadusest lähtuva hinnapakkumise. Siiski võiks ettevõte arvestada vähemalt keskmise Eesti palgaga, mis tuleb määratud koostööperioodil välja käia.

TERVIKLIK ARENGUPROGRAMM ETTEVÕTETELE JA ORGANISATSIOONIDELE, kes tunnevad, et midagi nagu otseselt halvasti ei ole, aga areng on seisma jäänud ja vaja oleks värsket kõrvalpilku, kes aitaks märgata uusi väljakutseid ja võimalusi. Loe edasi…

Kirjuta meile oma ettevõtte vajadusest ja küsi hinnapakkumist siit:

Kirjuta siia, miks soovid koolitusele tulla ja mida koolituselt kõige rohkem ootad.

Pin It on Pinterest

Share This