Kliendiuuringud

 

Selleks, et saaksid oma klientidele suuremat väärtuspakkumist luua, on Sul vaja oma kliente hästi tunda.

Aitame Sul sõnastada oma organisatsiooni oluliseimad sihtgrupid ning nn doonorkliendid (kõige kasumlikumad kliendigrupid) ning selgitame välja nende vajadused ja soovid (vaatlus, klientide küsitlus ja intervjuud, innovatsioonimängud, testkülastused). Laiaulatusliku kliendiuuringu läbi viimisel on meeskonda kaasatud lisaks teenusedisainerile ka sotsioloog. Analüüsime saadud andmeid ja visualiseerime tulemused ning aitame luua klientide jaoks ihaldusväärse väärtuspakkumise.

Innovatsioonimängud

Klientide soovide ja vajaduste väljaselgitamisel kasutame lisaks ka Luke Hohmanni poolt välja arendatud innovatsioonimänge, kus väike grupp kliente annavad loomingulise tegevuse läbi teenustele vahetut ja väga väärtuslikku tagasisidet. Innovatsioonimängude läbi saad teada, millised teenuse või toote omadused Sinu kliente kõige rohkem häirivad ja millised kõige rohkem meeldivad ning mida kliendid teistmoodi teeksid, kui saaksid. Innovatsioonimängud annavad võimsa sisendi ka teenuste ja toodete innovaatilisemaks muutmiseks ning konkurentidest eristumiseks.

Testkülastused 

Testkülastuste läbi viimine on odavam kui laiaulatuslikud kliendiuuringud, kuid võib teenuse arendamise protsessi jaoks anda sama palju kasulikku infot. Väärtuslikuma info saamiseks soovitame kasutada vähemalt kolme testkülastust ühe sihtgrupi kohta. Testkülastuste kohta anname põhjaliku analüüsi koos teenuse arendamise/parendamise ettepanekutega. 

 

Kui soovid oma kliente paremini tundma õppida ning luua neile konkurentidest parema väärtuspakkumise, siis kirjuta meile!

 

Kirjuta siia, miks soovid koolitusele tulla ja mida koolituselt kõige rohkem ootad.

Pin It on Pinterest

Share This