Disainiaudit

disainiaudit

 

Disainiaudit pakub organisatsioonile võimaluse end kõrvalpilguga näha ning aitab märgata seoseid organisatsiooni tegevuste ja tulemuste vahel. Juhtkond ja töötajad saavad võimaluse mõista paremini oma kliente ja nende vajadusi, tuvastada võimalikke tõrkeid äriprotsessides või kliendi teekonnal ning luua koostöös teenusedisaineriga oma klientidele väärtuspõhise uue või parendatud teenuse. 

Eesmärk

Disainiauditi eesmärgiks on välja selgitada organisatsiooni võimekus, võimalus ja vajadus muutuste järele. Teenusedisainer uurib, kas oleks vaja ja milliseid meetodeid kasutades võiks suurendada teenuse või toote kasutajate vastukaja ettevõtte brändile, toodetele ja teenustele ning toetada ettevõtte arengut. Lühidalt öeldes on disainiauditi eesmärgiks ettevõtte arengu jaoks uute arenguvõimaluste väljaselgitamine.

Uurimisobjektid

Uurimisobjektideks võivad olla: ettevõtte turundusplaan, äriplaan ja ärimudel, strateegiline juhtimine, äriprotsessid, ettevõtte või brändi (või toote/teenuse) maine, kliendikesksete teenuste arendamine, ettevõtte sisemine ja väline identiteet (logo, visuaalsed materjalid, koduleht, sotsiaalmeedia kanalid jne), turu-uuring koos konkurentide uuringuga. 

Võtmeküsimused on seejuures järgmised: 

 • Mis teeb teenuse klientidele meeldivaks? Mis teeb praegu teenuse kliendi jaoks ebamugavaks või häirivaks?
 • Kuidas saavad kliendid tootest/teenusest kasu?
 • Kas seda teenust on võimalik mujalt leida ja mis teeb sinu organisastsiooni teenuse teistest paremaks?
 • Kas teenused toovad 10 aasta pärast klientidele kasu?
 • Kas on olemas tooteid või teenuseid, mida kasutatakse koos selle teenusega?
 • Kas konkurendid pakkuvad tooteid/teenuseid, mida antud ettevõte ei paku? Või pakuvad teenust kiiremine, lihtsamalt, mugavamalt, kvaliteetsemalt, innovatiivsemalt?
 • Kuidas saadakse tagasisidet teenuse kohta klientidelt? Mis regulaarsusega? Keda küsitletakse? Mida ettepanekute ja negatiivse tagasisideme osas ette võetakse?
 • Kuidas paistab organisatsioon kui bränd koos oma teenustega väljapoole (avalikkus, kliendid, potentsiaalsed kliendid, konkurentide kliendid, sidusgrupid)?
 • Kuidas toimub organisatsioonis kommunikatsioon (nii sise- kui väliskommunikatsioon)? Kes selle eest vastutab? Milliseid kanaleid kasutatakse? Kas kliendid on nendes kanalites kättesaadavad?
 • Kuidas on tagatud pidev teenuste ja organisatsiooni areng?

Kestvus

Disainiaudit kestab enamasti 3-6 kuud ning on üles ehitatud arenguteekonnana, mille jooksul läbitakse järgmised etapid:

  • süvavaade ettevõttesse, sh intervjuud ettevõtte juhtkonna, töötajate ja klientidega, intervjuud huvigruppide esindajatega
  • tutvumine organisatsiooni põhiprotsesside ja ärimudeliga
  • organisatsiooni väljakutsete ja võimaluste analüüs
  • konkurentide analüüs
  • õpikojad-seminarid organisatsiooni jaoks olulistel teemadel (sh disainmõtlemine, uute teenuste arendamine, töötajate-klientide rahulolu küsitluse tulemused jne)
  • võimalike disainiprojektide fookuse ja ulatuse seadmine.

Disainiauditi viib läbi kogenud teenusedisainer, kes toob auditis alati välja ka endapoolsed ettepanekud organisatsiooni protsesside ja teenuste parendamiseks.

Hind

Konkreetne hind sõltub organisatsiooni vajadustest ja lähteülesandest ning projekti ajalisest kestvusest. Kõige mõistlikum on organisatsioonil arvestada disainiauditi perioodiks eelarves lisaks nö ühe keskmise brutopalgaga kuus. 


Kui oled huvitatud oma organisatsiooni või teenuste pidevast arengust ning soovid teada saada oma võimalusi arenguks ja muuta oma teenused kliendisõbralikumaks, siis tasub mõelda ka oma organisatsioonile disainiauditi tellimise peale.

Kirjuta meile ja küsi hinnapakkumist!

Kirjuta siia, miks soovid koolitusele tulla ja mida koolituselt kõige rohkem ootad.

 

Pin It on Pinterest

Share This