Mis mõjutab kliendi lojaalsust?

meeskond

Kliente hoida on 6x odavam kui uusi kliente leida!

Iga ettevõte unistab, et tal oleks rohkem lojaalseid kliente. Ja mis veelgi parem – kui lojaalsed kliendid muutuksid ka brändisaadikuteks. Kuid kuidas üldse kliendi lojaalsus tekib? Vaatame seda pisut lähemalt.

lojaalne klient

Lojaalsed kliendid toovad Sinu ärisse 10 x rohkem sisse, kui uued kliendid.

Teadlased väidavad, et kliendi lojaalsuse teket mõjutavad võrdne kohtlemine (õiglus), teenuse kvaliteet, klient-kui-sõber-suhtumine, usaldusväärsus, rahulolu teenustega, kliendi emotsionaalne seotus ettevõtte või brändiga ning kliendi kalkuleeriv seotus.

 Õiglane teenus

Kas klienti koheldakse sinu ettevõttes austusega? Kas tema küsimustele vastatakse meelsasti ja arusaadavalt? Kas sinu ettevõtte töötajad püüavad igati kliendi probleemile lahendust leida? Kas teenindus sinu äris on täpne ja hind mõistlik? Kui saad nendele küsimustele vastata “jah”, siis võid end õnnitleda – on suur tõenäosus, et klient kogeb sinu teenuseid õiglase ja ausana.

Teenuse kvaliteet

Kas Sinu ettevõttes pakutavad teenused on usaldusväärsused ja professionaalsed? Kas kasutate individuaalset lähenemist, tunnete huvi ja empaatiat kliendi suhtes? Kas teenus on kiire, täpne ja kaasaegne? Teenuse kvaliteeti mõjutab ka sinu töötajate välimus ja käitumine/suhtumine.

Kommertssõprus

Kas oskad panna kliendi end tundma, nagu oleks ta sinu vana hea tuttav? Kas ta saab sinu töötajaid usaldada? Tunneb ta, et sinu ettevõte tõepoolest hoolib temast ja ta vajadustest?

Personaalne ja pikaajaline suhe kliendiga on üks võimalus saavutada püsiv konkurentsieelis. Seda ei ole konkurentidel võimalik kiiresti kopeerida ja see aitab luua konkreetse kliendi jaoks teatavat unikaalsust või eristatavust teistest pakkujatest.

(…jätkub järgmises uudiskirjas)

Pin It on Pinterest

Share This