Missioon ja väärtused

hea teenus

DISAINIVÕTI visiooniks on olla Eesti ettevõtete ja organisatsioonide jaoks arengu- ja eduvõtmeks, mis aitab avada uksi uutele võimalustele ja arengutele, innovatsioonile ja loovusele.  Soovime olla armastatud partner teenuste arendamisel ja äriprotsesside analüüsimisel. Meie meeskonna erikompetentsid ning teenusedisaini suurepärased tööriistad aitavad tagada, et koostöö meiega on iga kliendi jaoks inspireeriv, arendav ja innustav kogemus.

DISAINIVÕTI missiooniks on aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel vältida olukorda, kus läbimõtlemata või halvasti korraldatud teenuste tõttu kaotatakse nii kliente kui kasumit. Aitame leida uusi ja loovaid võimalusi oma äri kasvatamiseks, teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks ning klientide ja töötajate rahulolu suurendamiseks.

Meie töö tulemusena saad Sa juhina teadlikumaks oma klientide ja Sinu ettevõttega seotud huvigruppide vajadustest ja soovidest ning suudad pakkuda teenuseid, mis on originaalsed, innovatiivsed, efektiivsed, tulutoovad ja hoolivad.

Soovime muuta inimeste elu paremaks ja lihtsamaks, suhted tähendusrikkamaks ning ressursid säästvamaks.

Meie jaoks on iga inimene oma kordumatuses väärtuslik ning suurepäraseid teenuseid vääriv. Seetõttu meeldib meile disainida teenuseid ja protsesse, mis väljendavad nii klientide, teenuse kasutajate, töötajate ja partnerite vastu lugupidamist ja hoolivust, tekitavad rõõmu ning on ressursisäästlikud. Oleme veendunud, et sellepärast armastavad inimesed meie loodud teenuseid.

Juhindume oma tegevuses järgmistest väärtustest (PEARL):

Pühendumine – teeme oma tööd pühendumuse ja kirega, soovides alati anda oma parima, olla tuntud usaldusväärsuse ja kõrge kvaliteedi poolest. Meil on siiras soov muuta maailm paremaks, ausamaks, hoolivamaks.

Empaatia – oleme tähelepanelikud ja empaatilised teenuse kasutajate vajaduste, soovide ja eelistuste hindamisel ning teenusepakkujate soovide ja võimalustega arvestamisel.

Avatus – oleme avatud uutele väljakutsetele ja keerulistele probleemidele lahenduste leidmisele. Innovatsioon ja uute tehnoloogiate kasutamine on kaasaegsete teenuste arendamisel meie jaoks olulised märksõnad.

Rõõm – soovime, et meiega koostöö oleks meeldiv ja rõõmus kogemus. Püüame disainida teenuseid nii, et seal oleks kasutajate jaoks alati mingi positiivse üllatuse ja rõõmu moment sees.

Loovus –  Raskused ja probleemid on alati võimalused arenemiseks. Julgustame organisatsioone ja ettevõtteid klientide probleeme loovalt lahendama ning pakume ka ise loovkoolitusi, mis aitavad meeskondadel paremini koostööd teha ja innovaatilisemaid lahendusi leida.

Pin It on Pinterest

Share This