Supervisioon

Supervisioon on professionaalne töönõustamine inimestega tegelevatele organisatsioonidele, mille käigus leitakse uusi lahendusi tööalastele olukordadele, jõustatakse inimest läbi ressursside leidmise ja toetatakse muutuste tegemist tööalases käitumises.

Supervisioon on välja kasvanud sotsiaalvaldkonnast (1920ndatest), kuid tänapäeval kasutatakse seda edukalt ka muudes sektorites, kus töötatakse inimeste ja emotsionaalselt laetud olukordadega, nagu näiteks haridusvaldkond, inimeste juhtimine, projektimeeskonna juhtimine, müügitöö ja muud taolised olukorrad.

Kellele supervisioon kasulik on?

Tänapäeva tihedas konkurentsis tuleb ka igal tööandjal mõelda rohkem oma töötajate peale – kuidas neid paremini motiveerida, kuidas neid pingelistes tööolukordades säästa ja toetada, kuidas aidata vältida läbipõlemist ning soodustada tööga rahulolu. Eriti oluline on see inimestega töötavates organisatsioonides nagu haridusvaldkond ja sotsiaalvaldkond, kus töö emotsionaalse iseloomu tõttu on inimesed rohkem altid läbipõlemisele ja töökohalt lahkumisele.

Supervisioon…

  • … on hea viis töötajate motiveerimiseks ja tööalase rahulolu tõstmiseks;
  • … aitab vältida läbipõlemist ning hoida inimest heas töötegemise vormis,
  • … toetab töötaja enda ressursside paremat haldamist: isiklike takistuste märkamist, ressursside ja motivatsiooni leidmist;
  • … aitab töötajatel oma tööalaseid situatsioone paremini läbi analüüsida ning objektiivselt hinnata ja mõtestada, soodustades nii professionaalset enesearengut;
  • … aitab organisatsioonil soovitud muutusi ellu viia ning luua ühiseid eesmärke.

Supervisioon töötab läbi peegelduse ehk reflektsiooni, mis võimaldab inimesel teadvustada oma käitumist, tööalaseid mustreid ja neid vajadusel muuta. Samuti võimaldab see töötada enda motivatsiooni või sisemiste takistuste ületamisega.

Superviisor peab olema keegi, kes on väljastpoolt organisatsiooni, et ta saaks olla töötajatele neutraalne partner, kellele on võimalik vabalt rääkida oma motivatsiooni puudumisest, probleemidest töökorralduses, pingetest juhiga, kolleegide või klientidega.

Joel pulk

Disainivõtme meeskonnas pakuvad supervisiooni ja coachingu teenust abielupaar Joel ja Agnes Pulk.

Joel Pulk on haridusjuht, kes on läbinud väljaõppe Eesti tunnustatuimas superviisorite ja coachide väljaõppekeskuses ISCI (Internation Supervision and Coaching Institute). Agnes Pulk on ekspert, teenusedisainer, loovkoolitaja, kes on tegutsenud pikalt superviisorina sotsiaalvaldkonnas.

Pakume nii individuaalset kui grupi supervisiooni, samuti töötajate ja juhi professionaalset enesearengut toetavat coachingut.

Kirjuta meile, kui soovid ka oma organisatsioonis töötajate läbipõlemist vältida ning nende professioonaalset enesearengut toetada ja lepime kokku Sulle sobiva supervisiooni aja! 

Rohkem infot: Agnes Pulk, telefon 56601401 või saada e-kiri info@disainivoti.ee

Kirjuta siia supervisiooni grupi orienteeruv suurus. Pakume ka individuaalset supervisiooni.

Pin It on Pinterest

Share This