Juhtide postkasti potsatab sageli väga palju koolituspakkumisi, mis tõotavad neile häid ideid jagada, MIDA kõike nad oma organisatsiooni arendamisel ära saavad teha, kuid väga vähe on tõeliselt praktilisi koolitusi, mis õpetaksid, KUIDAS üks juht saaks kõiki oma vahvaid ideid mitteideaalsetes tingimustes reaalselt ellu viia. 

Kõik me oleme kokku puutunud juhtidega, kes tööle asudes lausa pakatavad erinevatest ideedest ja mõtetest, kuidas Eesti organisatsiooni efektiivsemaks, innovaatilisemaks, kliendisõbralikumaks ja tulemuslikumaks kujundada. Ometi põrkuvad paljud neist juba esimesel tööaastal raskuste ja takistusega, mille ületamine võib osutuda ülejõukäivaks: omavalitsus näeb koolis vaid kuluallikat, mitte investeeringut tulevikku, koolijuht ei koge oma töös omavalitsuselt piisavalt tuge ega tähelepanu, õpetajate meeskond võib olla haridusmaastikku pidevalt räsivatest uuendustuultest väsinud ning seetõttu kapseldunud ja uute algatuste osas skeptiline ning tõrges, lapsevanemad aga ootavad, et kool arvestaks rohkem nende ja laste soovide ning vajadustega. Kui koolijuht ei saa selles olukorras piisavalt tuge, võib tagajärjeks olla loobumine ja haridusmaastik kaotab ühe vapra „rüütli”, kes ometi tuli ja proovis koolis midagi head korda saata, kellel olid ilusad plaanid ja tegelikult ka käegakatsutavad ja teostatavad unistused.

Selleks, et Sul õnnestuks oma ideid ellu viia ja meeskond endaga ühte paati saada, oleme välja töötanud Eestvedamise meistrikursuse haridusjuhtidele. Tegemist on äärmiselt praktilise koolitusega, mis annab juhile igapäevaseks tööks innovaatilisi tööriistu, mille abil meeskond kergemini endaga ühte paati saada.

Kursus koosneb 6 koolituspäevast ja leiab aset Pärnus, augustist detsembrini 2020.a.

Koolitus on välja töötatud pidades silmas haridusasutuste juhtide vajadusi ning mõeldud koolijuhtidele ja nende meeskonnaliikmetele (õppealajuhataja, hoolekogu esimees, jt). 

See on ideaalne koolitus alustavatele juhtidele, aga ka neile, kes on valdkonnas juba pikemalt töötanud ning vajavad uut särtsu ja hoogu, millega ka oma meeskonda taassütitada. Eestvedamise meistrikursus on kindlasti mõeldud ka nendele juhtidele, kes on mingil põhjusel hakanud oma juhivõimetes kahtlema ja peavad vaikselt loobumiseplaani. Veel on vara alla anda!

 

Miks peaks üks juht sellel koolitusel osalema?

Meie eesmärgiks on anda koolijuhtidele konkreetsed ja kergesti kasutatavad tööriistad, mis aitaksid neil oma töös teisi inimesi tulemuslikumalt ja oskuslikumalt kaasata, oma ideid edukamalt kohalikule omavalitsusele või meeskonnale nö maha müüa ning saada seeläbi juhtimisega edukamalt ja rahuldustpakkuvamalt hakkama. Koolitus jõustab ja innustab haridusvaldkonna juhte seda väga olulist ja Eesti tulevikku otseselt mõjutavat tööd targalt ja rõõmuga edasi tegema.

eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele

Koolituse läbinu:

 • on oskuslikult sõnastanud oma organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused ja eesmärgid.
 • oskab tulevikus visiooni, missiooni, eesmärkide ja väärtuste sõnastamisse kaasata oma meeskonda.
 • teab, mis on nn liftikõne ehk pitching.
 • on pannud kokku osava liftikõne ja selle teistele esitanud
 • oskab tulevikus paremini teistele oma ideid nö maha müüa
 • on leidnud üles selle, mis teda oma töö juures vaimustab ja on selle sõnastanud
 • tunneb 3 viisi, kuidas teisi sütitada ja vaimustuma panna
 • teab, mis on positiivne enesekindlus
 • oskab tulevikus pingelises olukorras jääda vabaks ja enesekindlaks, on omandanud tööriistad, mis teda pingelises olukorras aitavad
 • tunneb 3 kaasamise tööriista ja oskab neid oma meeskonnas kasutada
 • teab, kuidas pidada edukalt eelarve läbirääkimisi
 • teab, kuidas lahendada klientide või huvigruppidega ette tulevaid konflikte
 • teab, kuidas meelitada passiivseid töötajaid rohkem organisatsiooni arengusse panustama.

 

Kui soovid lihvida oma eestvedamise oskusi ja omandada innovaatilisi kaasamise tööriistu, siis on see koolitus just Sinule!

Loe koolituse kohta lähemalt siit ja registreeri end Eestvedamise meistrikursusele!

 

Pin It on Pinterest

Share This