Muutuste juhtimise ja innovatsiooni eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele

eestvedamine

Tänapäeva kiirelt muutuvas ühiskonnas on koolijuhi roll olla üha rohkem kooliuuendaja, kes märkab ühiskonna arenguid, mõistab erinevate huvigruppide muutunud vajadusi ning tulevikuootusi ja suudab tänu oskuslikule eestvedamisele kogu kooli meeskonna nagu orkestri ühes taktis ja sama loo järgi (kuigi erinevate nootide) kaunilt kõlama panna. 

Muutuste juhtimise ja innovatsiooni eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele aitab Sul maailma parimaks koolijuhiks saamise teekonnal seitsmepenikoormasaapa sammuga edasi liikuda. Kursusel tegeletakse koolijuhi kompetentsimudeli viiest oskusest tervelt nelja arendamisega. Meistrikursus annab osalejatele praktilise tööriistakasti, mille abil oskuslikumalt ja loovamalt oma meeskonda kaasata, et saaksid oma häid ideid reaalselt ellu viia.

Koolituse eesmärk ja sihtgrupp

Muutuste juhtimise ja innovatsiooni eestvedamise meistrikursus on välja töötatud haridusasutuste juhtide vajadusi ning koolijuhi kompetentsimudelit silmas pidades. Koolitus on mõeldud koolijuhtidele ja nende meeskonnaliikmetele (õppealajuhataja, arendusjuht, hoolekogu esimees, jt).

Meie eesmärgiks on jõustada koolijuhte ning anda neile konkreetsed ja kergesti kasutatavad tööriistad, millega oma töös teisi inimesi tõhusamalt ja oskuslikumalt kaasata, olla parem kooli eduloo tutvustaja,  osavam meeskonna juht ning tõhusam innovatsiooni juhtija, viia soovitud arengutegevused ja vajalikud muutused tasakaalukalt, aga kindlalt ellu, pidada tulemuslikumaid läbirääkimisi ning saada inimeste ja muutuste juhtimisega edukamalt hakkama.

Lisaks pakume igale koolile ka kuni 6 akadeemilise tunni ulatuses tasuta personaalset nõustamist enda organisatsiooni puudutavates küsimustes ja väljakutsetes. 

Eestvedamise meistrikursus aitab arendada koolijuhi kompetentsimudeli 5-st kompetentsist tervelt 4 kompetentsi: kuidas olla parem eduloo tutvustaja, edukam meeskonna juht, tõhusam innovatsiooni juhtija ja tulemuspõhisem juht. Pilt: Innove.ee.

Koolituse kava

I. Kuidas luua visiooni, millesse teised tahavad panustada (21.08.2020, Tervise Paradiis)

Vaatame konkreetsete näidete põhjal, millised on levinumad vead väärtuste ja visiooni-missiooni sõnastamisel ning õpime, kuidas organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtuseid ja eesmärke oskuslikult sõnastada ning kuidas kaasata sellesse protsessi huvigrupid (õpilased, lapsevanemad), et nad tunneksid, et idee on ka nende oma, mitte ülalt peale surutud „tore plaan”.

Õpime selgeks paar loovat meetodit, kuidas meeskond aktiivselt kaasa mõtlema saada ning kasutame brändingu tööriistu, mis aitavad koolil selgemini oma tugevustega teistest eristuda.

II. Kuidas saada veenvamaks läbirääkijaks? (24.09.2020, Viiking Spa Hotel)

Jagame Sinuga turunduse ja müügitöö parimaid pärleid, mida saad töös juhina edukalt kasutada.

Saad teada, mis on läbirääkimiste “võluvits” ning kuidas see enda kasuks tööle panna.

Õpid oma kooli vajadusi 1 minuti jooksul nii soravalt ja veenvalt esitlema, et investorite, toetajate, partnerite või vabatahtlike kaasamine kooli arengusse muutub Sinu jaoks lihtsamast lihtsamaks. 

III. Inspireerimise ja innustamise kunst (22.10.2020, Pärnu Hotell)

Teiste sütitamine endast parima andmiseks on juhi üks oluline omadus. Uuringud näitavad, et entusiastlik juht mõjub meeskonnale usaldusväärsena ning innustavalt. Kuid entusiasm ei tähenda tingimata ekstravertsust. Saame teada, miks vastab tõele, et hea juht ei pea alati olema ekstravert. 

Õpime, kuidas ise uuesti oma tööst vaimustuda ja kuidas sütitada teisi.  Koolituspäeval tegeleme nii juhi isikliku arenguga, kui ka sellega, kuidas juht saab õpetajaid nende professionaalses arengus rohkem toetada, inspireerida ja innustada. Koolituspäeval kasutame ka coachingu parimaid praktikaid ja meetodeid.

Eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele on Biteable.

IV. Enesejuhtimine ja meeskonna juhtimine kriisi olukorras (19.11.2020, Rannahotell)

Õpime, millised on kriisi juhtimise sammud ja kuidas “kraadida” töötajate emotsionaalset temperatuuri. Millised muutused tuleb teha kiiresti ja millal tuleb aeg korraks maha võtta ning meeskonnal kohaneda lasta.

Õpime, kuidas jääda enesele kindlaks ka siis, kui teised Sinus või Sinu ideedes kahtlevad või vastu töötavad. Õpime selgeks ärevuse ületamise ja positiivse enesekindluse saavutamise nipid pingelises olukorras.

V. Kaasamine läbi innovatsioonimängude (03.12.2020, Ammende Villa)

Õpime kasutama erinevaid innovatsioonimänge (põnevad ja loovust treenivad grupitööd ning harjutused), mis muudavad töökoosolekud tulemuslikumaks ja lõbusamaks ning aitavad õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi kooli arendamisse loovalt ja põnevalt kaasata.

Leiame vastused küsimusele, kuidas aidata oma meeskonnal mõista, et hariduslike erivajadustega laste toetamine nõuab kogu koolipersonali ühist pingutust ja head tahet.

VI. Reaalsuse praktikum (04.01.2021, koht täpsustamisel)

Õppimine konkreetsetest kaasustest: kuidas pidada KOV-iga eelarve läbirääkimisi; kuidas kaasata passiivseid töötajaid; kuidas saada lapsevanemad endaga ühte paati jne.

Koolituse kasutegurid

Eestvedamise meistrikursus viib teenusedisaini ja juhtimise parimad ideed ja praktikad kokku haridusvaldkonna väljakutsetega. Paneme oma koolitusel erilist rõhku praktilisusele ja teostatavusele reaalses elus ning anname konkreetsed tööriistad, millega oma meeskondades edasi tegutseda. Koolitusega kaasneb ka 6 h ulatuses tasuta personaalset nõustamist just Sinu kooli puudutavatel teemadel. Boonusena on kursusel osalenud koolile kõik Disainivõtme koolitused ja teenused 10% soodsamad!

Koolituse läbinud juht…

  • …oskab kaasahaaravalt ja huvigruppe kaasavalt sõnastada oma organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused ja eesmärgid;
  • …oskab oma ideid ja soove köitvalt, veenvalt ja kõigile arusaadavalt sõnastada ning esitada;
  • …on saanud paremaks läbirääkijaks (muuhulgas eelarve küsimustes, lapsevanematega konflikte lahendades või passiivsete töötajate motiveerimisel/aktiveerimisel);
  • …oskab kasutada empaatiat kui tööriista erinevate huvigruppide vajaduste, soovide ja ootuste mõistmisel;
  • …on üles leidnud ja sõnastanud selle, mis teda oma töö juures vaimustab;
  • …teab, mis on need 3 sammu, mis aitavad teisi sütitada ja vaimustuma panna;
  • …tunneb kolme loovat kaasamise tööriista ja oskab neid oma meeskonnas kasutada;
  • …oskab pingelises olukorras jääda vabaks ja ehedaks;
  • …on muutunud juhina enesekindlamaks;
  • …on saanud 6 akadeemilise tunni ulatuses koolitajate poolt personaalset nõustamist ja mentorlust just enda kooli puudutavates küsimustes.

Koolituse kestvus ja koht

Meistrikursus koosneb 6 koolituspäevast, mis leiavad aset augustist detsembrini 2020.a., kokku 48 akadeemilist tundi (36 ak. tundi auditoorset tööd, 12 ak. tundi iseseisvat tööd). Koolituse lõpus saab iga osaleja tunnistuse ja väikese, kuid väga praktilise kingituse oma kooli jaoks.

Koolitused toimuvad Pärnus (Ammende Villa, Viiking Spa Hotell, Rannahotell, Tervise Paradiis) järgmistel kuupäevadel:  21.08, 24.09, 22.10, 19.11 ja 03.12. 2020.a ja 04.01.2021. 

Koolituse hind

Hind sisaldab tervituskohvi, kohvipause, lõunasööke, materjale ja praktilist üllatuskinki koolile.

Koolituse hind ühele osalejale on 105.-/ koolituspäev, kui Sinu organisatsioonist osaleb korraga 2-3 osalejat, siis on hind 100.-/ koolituspäev.

Eestvedamise Meistrikursus on üles ehitatud tervikprogrammina, kuid pakume võimalust osaleda ka üksikutel koolituspäevadel.

Kuna grupi suuruseks on 12-14 inimest, on kohtade arv piiratud. 

Koolitajad

agnes pulk

Agnes Pulk on kogenud teenusedisainer, Disainivõtme brändi looja ning omab 18 aastat täiskasvanute koolitamise kogemust. Agnes on aidanud nii erinevatel erakoolidel kui ka riiklikel õppeasutustel oma teenuseid ja protsesse parendada. Haridusvaldkond on Agnese jaoks südamelähedane, ta on töötanud põhikoolis õpetajana ning erakõrgkoolis koolitussekretärina ja aastast 2017 on ta Hiiumaa Ametikoolis turundus- ja kommunikatsiooni ning kliendikogemuse disaini õppejõud.  Agnes on osalenud Eesti Disainikeskuse programmis Disainibuldooser, kus oli disainijuhi assistent Mayeri brändiga töötamisel, samuti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku Koosloome programmis, kus aitas arendada rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenust. Agnes on majandusalase kõrgharidusega, kuid õppinud lisaks ka teoloogiat. Inimene, tema soovid ja vajadused, püüdlused ja sihid, läbikukkumised ja kordaminekud on need, mis Agnes inspireerivad ja huvi pakuvad.

Joel pulk

Joel Pulk (MA) on haridusvaldkonna koolitaja, kes omab töökogemust nii sotsiaalpedagoogi, religiooni- ja ühiskonnaõpetuse ning ajalooõpetajana, aga ka koolijuhina. 2016. ja 2017. aastal valiti ta Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste poolt aasta õpetajaks. 2017-2020 oli ta Käina Põhikooli direktor. 2020. aastal alustas Joel superviisori ja coach´i õpinguid ISCI-s (International Supervision and Coaching Institute).

Koolitusel jagab Joel ausalt oma läbikukkumistest ja õnnestumistest koolijuhina ja eestvedajana erinevates rolides.

Lisaks on igal koolituspäeval ka inspireerivad üllatuskülalised – edukad ettevõtjad, tunnustatud koolijuhid, andekad lavastajad ja kuulsad sportlased. Tegemist on oma valdkonna tuntud ja tunnustatud spetsialistidega, kes jagavad koolitusel ausalt oma kogemusi, edulugusid ja läbikukkumis, aga ka lihtsaid, kuid efektiivseid juhtimisnippe, mis neid on oma töös aidanud. Meie eesmärgiks on viia koolitusel haridusvaldkonna vajadused kokku juhtimise ja teenusedisaini parimate praktikatega.

Täpsema info külalisesinejate kohta saad pärast registreerimist koos koolituse päevakavaga meilile.

Vaata ka meie koolituse tutvustusvideot!


Ära lase käest võimalust lihvida oma eestvedamise oskusi ning arendada koolijuhile vajalikke kompetentse!

Registreeri end juba täna Eestvedamise meistrikursusele!

Kirjuta siia, mitu inimest Sinu organisatsioonist koolitusel osaleda soovib ning kas keegi vajab erimenüüd.

eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele

Pin It on Pinterest

Share This