Muutuste juhtimise ja innovatsiooni eestvedamise meistrikursus

eestvedamine

Muutuste juhtimise ja innovatsiooni eestvedamise meistrikursus on äärmiselt praktiline ja igapäevases juhitöös kiiresti rakendatav koolitusprogramm.

Koolituse sihtgrupp

Eestvedamise meistrikursus on mõeldud kõikidele juhtidele: tippjuhtidele, keskastmejuhtidele, allüksuste juhtidele, meeskondade juhtidele, juhatuste esimeestele jt,  

See on ideaalne koolitus alustavatele juhtidele, aga ka neile, kes on valdkonnas juba pikemalt töötanud ning vajavad uut särtsu ja hoogu, millega ka oma meeskonda taassütitada. Eestvedamise meistrikursus on kindlasti mõeldud ka nendele juhtidele, kes on mingil põhjusel hakanud oma juhivõimetes kahtlema ja peavad vaikselt loobumiseplaani. Veel on vara alla anda!

Koolituse kestvus ja koht

Meistrikursus koosneb 6 koolitusmoodulist, kuid iga moodulit on võimalik ka eraldi tellida.

Koolituse toimumiseks on kaks võimalust: 1) läheme organisatsiooni kohale koolitama (soodsam variant) või kokkuleppel organisatsiooniga korraldame koolituse väljaspool organisatsiooni ruume (nt spa, hotell vms). Viimasel juhul korraldame ise ka kohvipausid ja toitlustuse ning kõik vajalikud töövahendid (paberid, markerid, töölehed jms).

Koolituse eesmärk

Meie eesmärgiks on anda juhtidele konkreetsed ja kergesti kasutatavad tööriistad, mis aitaksid neil oma töös teisi inimesi tulemuslikumalt ja oskuslikumalt kaasata, oma ideid edukamalt meeskonnale või erinevatele huvigruppidele nö maha müüa ning saada seeläbi juhtimisega edukamalt ja rahuldustpakkuvamalt hakkama. Koolitus jõustab ja innustab juhte leidmaks endas uusi ressursse ja tõusma eestvedamise kunstis uuele tasemele.

Koolituse sisu

I. Kuidas luua visiooni, millesse teised tahavad panustada 

Õpime, kuidas organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtuseid ja eesmärke oskuslikult sõnastada. Kuidas kaasata sellesse protsessi meeskond, et nad tunneksid, et idee on ka nende oma, mitte ülalt peale surutud „tore plaan”. Õpime selgeks 3 loovat meetodit, kuidas meeskond aktiivselt kaasa mõtlema saada.

II. Läbirääkimiste kunst ja empaatia

Saame teada, mis vahe on eesmärgil midagi „maha müüa” või eesmärgil kellelgi midagi „osta aidata”. Õpime, mis on liftikõne (pitching) ning kuidas seda üles ehitada , kellele ja kuidas seda esitada.

III. Vaimustumise ja vaimustamise kunst 

Teiste sütitamine endast parima andmiseks on juhi üks oluline omadus. Uuringud näitavad, et entusiastlik juht mõjub meeskonnale usaldusväärsena ning innustavalt. Saame teada, miks vastab tõele, et hea juht ei pea alati olema ekstravert või ekstra karismaatiline kuju. Õpime, kuidas ise uuesti oma tööst vaimustuda ja kuidas sütitada teisi. 

IV. Mõju suurendamine läbi enesekindluse kasvu

Õpime, kuidas jääda enesele kindlaks ka siis, kui teised Sinus või Sinu ideedes kahtlevad või vastu töötavad. Õpime selgeks ärevuse ületamise ja positiivse enesekindluse saavutamise nipid pingelises olukorras.

V. Kaasamine innovatsioonimängude läbi

Õpime kasutama erinevaid innovatsioonimänge, mis aitaksid õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi kooli arendamisse loovalt ja põnevalt kaasata.

VI. Reaalsuse praktikum

Õppimine konkreetsetest kaasustest: kuidas pidada oma valdkonna eelarve läbirääkimisi; kuidas kaasata passiivseid töötajaid; kuidas saada huvigrupid ja kliendid endaga ühte paati.

Koolituse kasutegurid

Paneme oma koolitustel erilist rõhku praktilisusele ja teostatavusele reaalses elus ning anname konkreetsed tööriistad, millega oma meeskondades edasi tegutseda.

eestvedamine

Koolituse läbinu:

 • on oskuslikult sõnastanud oma organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtused ja eesmärgid.
 • oskab tulevikus visiooni, missiooni, eesmärkide ja väärtuste sõnastamisse kaasata oma meeskonda.
 • teab, mis on nn liftikõne ehk pitching.
 • on pannud kokku osava liftikõne ja selle teistele esitanud
 • oskab tulevikus paremini teistele oma ideid nö maha müüa
 • on leidnud üles selle, mis teda oma töö juures vaimustab ja on selle sõnastanud
 • tunneb 3 viisi, kuidas teisi sütitada ja vaimustuma panna
 • teab, mis on positiivne enesekindlus
 • oskab tulevikus pingelises olukorras jääda vabaks ja enesekindlaks, on omandanud tööriistad, mis teda pingelises olukorras aitavad
 • tunneb 3 kaasamise tööriista ja oskab neid oma meeskonnas kasutada
 • teab, kuidas pidada edukalt eelarve läbirääkimisi
 • teab, kuidas lahendada klientide või huvigruppidega ette tulevaid konflikte
 • teab, kuidas meelitada passiivseid töötajaid rohkem organisatsiooni arengusse panustama.

Koolituse hind

Koolitus on meie korraldatud ja toimub väljaspool organisatsiooni ruume

Koolitus on organisatsiooni korraldatud

12-25 inimest grupis 12-30 inimest

Alates 20 inimesest grupis juhivad koolitust 2 koolitajat. 

HIND: 115.- /99.- HIND: 599.-/875.-
Koolituse hind ühele osalejale on 115.-/ koolituspäev.

Alates 20 inimesest grupis on hind 99.-/koolituspäev.

Hind sisaldab kohvipause, lõunasööki, ruumide renti,  materjale ja töötasu.

Kuni 20 inimest grupis 599.-/koolituspäev

Alates 20 inimesest grupis 875.-/koolituspäev

Hind sisaldab töötasu ja materjale

Koolitajad

Koolitajateks on teenusedisainer ja innovatsioonikoolitaja Agnes ning coach ja superviisor Joel Pulk, kelle eesmärgiks on tutvustada juhtidele kaasamise ja teenusedisaini parimaid praktikaid.

agnes pulk

Agnes Pulk on kogenud teenusedisainer, ärikonsultant ja koolitaja ning brändi Disainivõti looja. Agnes omab 18 aastat täiskasvanute koolitamise kogemust ning on aastast 2017 on ta Hiiumaa Ametikoolis turundus- ja kommunikatsiooni ning kliendikogemuse disaini õppejõud.

Joel pulk

Joel Pulk on pedagoog ja koolijuht. 2016. ja 2017. aastal valiti ta Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste poolt aasta õpetajaks. Aastast 2017 on Joel töötanud koolidirektorina. Joel tunneb huvi ka coachingu, supervisiooni ja mentorluse vastu ning on läbinud coachingu ja supervisiooni väljaõppe Rahvusvahelises Coachide ja Superviisorite Instituudis (ISCI) .


eestvedamise meistrikursus haridusjuhtidele

Kui soovid lihvida oma eestvedamise oskusi ja omandada innovaatilisi kaasamise tööriistu, siis kasuta kindlasti võimalust ning registreeri end Eestvedamise meistrikursusele!

Kirjuta siia, mitu inimest Sinu organisatsioonist koolitusel osaleda soovib ning kas keegi vajab erimenüüd.

Pin It on Pinterest

Share This