Haridusteenuste disain

Haridusteenuste disain on suurepärane võimalus haridusasutustel oma teenused ja protsessid disainmõtlemise loogikast lähtuvalt läbi mõelda, et olla võimelised looma rohkem väärtust ja rahulolu. Teenusedisaini südamikuks on arusaam, et iga organisatsiooni tegevuste keskmes peaksid olema tema kliendid ja teenuse kasutajad (mitte alati ei ole klient see, kes teenust kasutama hakkab). Ettevõtluses on juba mõnda aega taibatud: selleks, et edu saavutada, tuleb kõigi oma tegevuste fookuses hoida oma kliente, mitte lihtsalt kasumi tagaajamist, sest vaid rahulolevad kliendid toovad ettevõttele käivet, kasumit ning uusi kliente. Kes peaksid olema aga haridusteenuste keskmes? Kes on seal praegu? Nendest küsimustest algab hea haridusteenuste disain.

Klient ei ole alati teenuse lõppkasutaja

Haridusteenuse puhul on esialgu klientideks lapsevanemad, kes otsutavad, millisesse lasteaeda või kooli või huviringi nad oma lapse toovad. Teenuse kasutajaks on seega lapsed. See tähendab, et haridusteenuse puhul tuleb rääkida vähemalt kahest erinevast kliendigrupist – lapsevanemad ja lapsed.

Teenusedisain paneb suurt rõhku klientide vajaduste, soovide, harjumuste ja ootuste välja selgitamisele. Teenusedisaini loogika järgi on võimatu teenust arendada ilma, et arendusprotsessi oleksid kaasatud ka kliendid ja nende vaade. Selleks kasutame erinevaid teenusedisaini tööriistu nagu empaatiakaart, persoonad, klienditeekonna kaardistamine, emotsionaalse teekonna kaardistamine, aga ka klientide vaatlus ja intervjuud.

Kuid teenusedisain ei tegele ainult klientidega, vaid ka teiste huvigruppide vajaduste ja ootuste uurimisega. On ju olemas veel ka nn sisekliendid ehk haridusasutuse töötajad (õpetajad, abipersonal). Nemad on need, kes seda teenust klientidele (lastele, lapsevanematele) osutavad ja neil peavad olema võimalused ja ressursid, et seda suurepäraselt teha. Lisaks koolipersonalile võivad olulisteks huvigruppideks olla veel kohalik omavalitsus, ettevõtted, riiklikud institutsioonid, aga ka kohalik kogukond haridusasutuse ümber. Kõigil neil on haridusteenuste pakkujale omad ootused, soovid ja vajadused, aga ka võimalikud hirmud ja eelarvamused. Sellega tuleb teenuste arendamisel arvestada.

Kui soovid pakkuda hea kliendikogemusega ja hästi läbimõeldud haridusteenust, siis alustame koostööd! Pakume haridusasutustele teenusedisaini koolitusi ja töötubasid, kus ühiselt maailma parimat ning kõiki huvigruppe kõnetavat ja konkreetse haridusasutuse vajadusi ja ressursse arvestavat teenust disainima hakata. 

Koolitajateks on Agnes ja Joel Pulk.

Agnes Pulk on kogenud teenusedisainer ning omab 18 aastat täiskasvanute koolitamise kogemust. Agnes on töötanud erinevate erakoolidega, aidates neil oma teenuseid ja protsesse parendada. Haridusvaldkond on Agnese jaoks südamelähedane ja tuttav, sest ta on töötanud põhikoolis inglise keele õpetajana ning erakõrgkoolis koolitussekretärina.

Joel Pulk on haridusvaldkonna koolitaja, kes omab töökogemust nii sotsiaalpedagoogi, religiooni- ja ühiskonnaõpetuse ning ajalooõpetajana. 2016. ja 2017. aastal valiti ta Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste poolt aasta õpetajaks. Aastast 2017. on ta Käina Põhikooli direktor. Joel tunneb huvi ka coachingu, supervisiooni ja mentorluse vastu ning on asunud end selles valdkonnas täiendama.

Iga teekond algab esimesest sammust – alustame selle sammuga juba täna!

Jäta meile oma kontaktid ja teeme Sulle personaalse hinnapakkumise.

Kirjuta siia, miks soovid koolitusele tulla ja mida koolituselt kõige rohkem ootad.

Pin It on Pinterest

Share This