Ettevõtted, kes on turul juba mõnda aega tegutsenud jõuavad varem või hiljem punkti, kus midagi nagu väga valesti pole, kuid ometi on tunne, et arengul oleks nagu lagi ees ja midagi peaks tegema teisiti. Kuid mida? Meie inspireerivad disainerid ja koolitajad aitavadki Sul selle välja selgitada. Toetame nii organisatsiooni kui selle teenuste ja protesside igakülgset arengut, aitame Sul luua oma klientidele rohkem lisaväärtust ning tõhustada meeskonnatööd.

Ettevõtte arenguprogramm 

Arenguprogramm on mõeldud väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes on turul juba mõnda aega tegutsenud ning jõudnud punkti, kus midagi nagu väga valesti pole, kuid on tunnetus, et arengul on nö lagi ees ja midagi võiks teha teisiti. Programmi eesmärgiks on toetada nii ettevõtte kui tema teenuste igakülgset arengut pikema perioodi jooksul (4-12 kuud).

See on erakordne võimalus ettevõtjatele, kes tahavad jõuda oma ettevõtluses uuele tasemele ja on nõus selleks:

 1) panustama oma ressurssi (aega ja raha) ja

2) pühenduma oma ettevõtte arendamisse ja väärtuspakkumise loomisesse.

arenguprogramm

 Mis kasu ettevõtja programmist saab?

  • Näeb oma ettevõtet professionaalse kõrvalpilguga;
  • Oskab luua seoseid tegevuste ja tulemuste vahel;
  • Mõistab paremini oma kliente ja nende vajadusi, soove ja harjumusi;
  • Loob koostöös teenusedisaineritega oma klientidele väärtuspõhise uue või parendatud teenuse.

 

Mis kasu saab ettevõte?

  • Ettevõte oskab kõiki oma ressursse efektiivsemalt kasumi teenimisse rakendada;

  • Meeskond mõistab üheselt, kes on ettevõtte klient – kuidas ta mõtleb ja käitub;

  • Koolitatud klienditeenindajad, kes pakuvad suurepärast teenindust.

 

Mida arenguprogramm sisaldab?

Professionaalne teenusedisainer uurib põhjalikult sinu ettevõtet, kliente ja konkurente ning aitab koostöös sinuga leida sulle parima võimaliku lahenduse väljakutsele, millega sinu ettevõte silmitsi seisab.

ettevõtte terviklik arenguprogramm

Etapid

Orienteeruv kohtumiste arv etapis*

Tegevused

Tulemus

I etapp

1-2 päeva

Kaardistame ettevõtte hetkeseisu (lähtume eelkõige ettevõtja nägemusest)

Lähteülesanne: ettevõtte arenguvajaduse täpne sõnastus ja ajakava kokkuleppimine.

II etapp

1-2 päeva

Õpime tundma Sinu praeguseid ja tulevasi kliente. Nende vajadusi ja võimalusi, mis on nende huvid, kui suur on nende ostujõud. Miks nad ostavad Sinult või miks mitte? Intervjuud klientide ja töötajatega, testostmine, jne.

Mõistame Sinu kliente ja Sinu äri. Kliendiprofiilide loomine.

III etapp

1-2 päeva

Visualiseerime Sinu tänase teenindusprotsessi ja Sinu kliendi selle keskel. Otsime vastuseid järgmistele küsimustele: Millised on Sinu kliendi peamised puutepunktid Sinu teenusega? Kellega suhtleb? Millist infot ta saab? Mida ta Sinu ettevõtte kohta teab ja räägib?

Visualiseeritud klienditeekond ja puutepunktid. Reaalsete kogemuste kirjeldused, mis on tekkinud Sinu teenusega kokkupuutest.

IV etapp

2-4 päeva

Kasutades erinevaid tehnikaid püüame leida võimalikult palju erinevaid ideid Sinu ettevõtte uuteks teenusteks või teenuse parenduseks. Kaasame sellesse protsessi kogu meeskonna ja valimi kliente ning võimalusel rakendame ka Sinu ettevõtte peamiste konkurentide kliente.

X arv uusi teenuste kontseptsioone Sinu klientidelt, töötajatelt ja Sinult endalt.

V etapp

1-3 päeva

Uute ideede hindamine, kasutatavust ja teostatavust analüüsidest. Vajadusel kaasame ekspertarvamust.

Ebareaalsed ja kahjumlikud teenuste kontseptsioonid on välja selekteeritud. **

VI etapp

2-4 päeva

Uute teenuste läbi mängimine ja katsetamine. Klienditeenindajate koolitamine uute stsenaariumide põhjal.

1-3 uut ellurakendatavat teenust.

Koolitatud töötajad.

VII etapp

 

Uue või parendatud teenuse turule toomine. Vajadusel kaasame projektimeeskonna.

Uus või parendatud teenus turul.

VIII

Etapp

 

Järelanalüüs koostööpartnerile.

Vastastikune tagasiside.

* kirjeldab silmast-silma kohtumiste arvu ettevõtja ja/või töötajate ja/või klientidega. Siin ei kirjeldata teenusedisainerite kogutöötunde.

** Võib juhtuda, et tuleb liikuda uuesti IV etappi, kui selgub, et ühtegi reaalset ja elluviidavat teenusekontseptsiooni polegi.

kellor2

hinnalipik

Arenguprogrammi kestvus

Hind 

4 – 12 kuud

799.-/kuu

Pikkus sõltub suuresti Sinu ettevõttest ja selle unikaalsusest. Kestvuses lepime kokku kandideerimise faasis, selleks koostame kirjaliku lepingu, milles määratleme täpse ajaplaani, kohtumiste arvu ning oodatava tulemuse.

Arenguprogrammi lõpphind sõltub kokkulepitud kestvusest, kuid ettevõttel tasub arvestada koostööperioodiks üks Eesti keskmine brutopalk lisaks. Seega on ettevõttel igal juhul soodsam teha määratud perioodi jooksul koostööd professionaalse teenusedisaineriga, kui palgata tööle vastava haridusega spetsialist.

 

Teenusedisainerid/koolitajad 

Terje Võrk

Ettevõtte arenguprogrammi viivad läbi Agnes Pulk ja Terje Võrk, vajadusel kaasatakse väliseid eksperte.

agnes pulk

Agnes Pulk

AGNES PULK – teenusedisainer, copywriter ja koolitaja, kel kogemust juba 18 aastat. Lemmikteemadeks ärivaldkonnas on teenusedisain ja disainmõtlemine, kliendikogemuse disain, ärimudelid ja innovatsioon, loovmõtlemine, isikliku loovuse arendamine ning meeskonnatöö.

TERJE VÕRK – teenusedisainer, koolitaja, audiitor, copywriter, turundaja. Pikaajalise ettevõtluskogemuse, terava silma ning osava sulega Terje on suurepäraseks lisaväärtuse loojaks igas meeskonnas. 

Arenguprogrammi lõpul väljastatakse tunnistus ettevõttele ning kõigile koolitatud töötajatele.

 

 

 

REGISTREERI OMA ORGANISATSIOON ARENGUPROGRAMMI!

See on erakordne võimalus teha oma organisatsiooniga arenguhüpe, mida oled kaua igatsenud!

Ootame kandideerima teenuseid pakkuvaid ettevõtteid või organisatsioone, kus on vähemalt 5 töötajat ning kelle kasum sõltub teenuse ja teeninduse kvaliteedist.

Kandideerimiseks täida allolev vorm.

Kirjuta siia, miks soovid koolitusele tulla ja mida koolituselt kõige rohkem ootad.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This